เผยแพร่ผลงาน/อื่นๆ
วิจัยชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึ (อ่าน 397) 18 ม.ค. 61
วิจัยชั้นเรียน การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 430) 17 ม.ค. 61
สารสนเทศโรงเรียนบ้านท่าม่วง ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 369) 20 พ.ย. 60
สารสนเทศโรงเรียนบ้านท่าม่วง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 809) 20 พ.ย. 60
สารสนเทศโรงเรียนบ้านท่าม่วง ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 346) 20 พ.ย. 59